Ruling mogħti mill-Ispeaker Anġlu Farrugia fis-seduta tat-30 ta’ Novembru 2016 dwar punt imqajjem fil-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi

file-page1

file-page2 file-page3 file-page4 file-page5 file-page6 file-page7

file-page8

http://www.parlament.mt/file.aspx?f=59453

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.